Archive for Grudzień, 2011

Profesor Andrzej Chochowski Honorowym Profesorem Uczelni w Kijowie
Jubileusze i nagrody

Profesor Andrzej Chochowski Honorowym Profesorem Uczelni w Kijowie

21 grudnia 2011r. w Kijowie odbyła się uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi Chochowskiemu dyplomu Honorowego Profesora National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine przyznanego uchwałą Senatu z 23 listopada […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Tematyka: Zainteresowanie ochroną środowiska zaczęło się jeszcze w latach 70. ub. stulecia, po pierwszym kryzysie energetycznym oraz opracowaniu Raportu o Środowisku dla elitarnego Klubu Rzymskiego. Na początku ub. dekady powstały […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -