Archive for Styczeń, 2012

Dydaktyka / Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Stosując zalecenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji poniżej zamieszczone zostały ogólnodostępne dokumenty związane m.in. z kierunkowymi efektami kształcenia, kierunkowymi planami studiów czy opisami modułów kształcenia. ISB […]

Projekt iluminacji wybranych obiektów SGGW w ramach wykładu „Rzeźbienie światłem”
Seminaria

Projekt iluminacji wybranych obiektów SGGW w ramach wykładu „Rzeźbienie światłem”

10 stycznia 2012r. w czasie uroczystego wykładu zorganizowanego przez władze dziekańskie w ramach noworocznego spotkania z pracownikami Wydziału, prof. dr hab.  Wojciech Żagan (Wydział Elektryczny PW) przedstawił projekt iluminacji obiektów […]

Otwarcie Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji
Materiały promocyjne / Współpraca z przemysłem

Otwarcie Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji

10 stycznia2012 roku w sali Historii Wydziału im. T. Nowackiego odbyło się tradycyjne spotkanie pracowników Wydziału z władzami Dziekańskimi oraz Rektorskimi poprzedzone otwarciem nowoczesnego Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji. Po wykładzie […]

Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy.
Publikacje

Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy.

Książka “Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy” napisana  przez zespół specjalistów z zakresu inżynierii rolniczej, odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania, omawia istotne zagadnienia dotyczące biopaliw transportowych w Polsce […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -