Archive for Kwiecień, 2012

Wykłady prof. F. Krawca na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach
Wizyty naukowe

Wykłady prof. F. Krawca na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach

W dniach 12-13 kwietnia 2012r. prof. Franciszek Krawiec przebywał z wizytą i wygłosił dwa wykłady dla studentów oraz pracowników Wydziału Energetyki i Mechaniki Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach k/Lwowa (Ukraina): […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TRiL studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TRiL studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – NIESTACJONARNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań 1. Amortyzacja środków trwałych. 2. Charakterystyka maszyn stosowanych w technologii zbioru zielonek. 3. […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia niestacjonarne (10 semestrów)
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia niestacjonarne (10 semestrów)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – NIESTACJONARNE (10 SEMESTRÓW) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 73 pytań 1. Amortyzacja środków trwałych. 2. Bilans przedsiębiorstwa. 3. Burza mózgów jako […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia stacjonarne i niestacjonarne (nowy)
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia stacjonarne i niestacjonarne (nowy)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE i NIESTACJONARNE (nowy) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań 1. Amortyzacja środków trwałych. 2. Bilans przedsiębiorstwa. 3. Burza mózgów […]

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STUDIA NIESTACJONARNE (87 pytań) Na egzaminie student losuje dwa pytania – jedno pytanie z zestawu nr 1 i jedno pytanie […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -