Archive for Maj, 2012

Seminarium naukowe nt. „Unconventional Gas Challenges and Strategies”
Seminaria

Seminarium naukowe nt. „Unconventional Gas Challenges and Strategies”

29 maja 2012 roku odbyło się seminarium naukowe nt. „Unconventional Gas Challenges and Strategies”. Referat wygłosił Mr. Douglas Duncan. W prezentacji poruszone były kwestie oszacowania zasobów nieodkrytych jeszcze złóż gazu […]

Wizyta dr. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja)
Wizyty naukowe

Wizyta dr. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja)

W dniu 18 maja 2012 na zaproszenie doktora Piotra Borowskiego gościł na naszym Wydziale dr hab. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja). Podczas wizyty dr Yıldırım uczestniczył w Dniach […]

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanowca
Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanowca

Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała prof. dr. hab. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowy Obywatel Ciechanowca. W uzasadnieniu do uchwały nadającej tytuł Honorowego Obywatela […]

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2012”
Konferencje / Okiem studenta

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2012”

W dniach 23-24 kwietnia 2012 roku studenci naszego wydziału wzięli udział w Ogólnoukraińskiej studenckiej naukowo-technicznej konferencji „Pierwsze kroki w nauce – 2012” organizowanej przez Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Kamieńcu Podolskim razem […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2012
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2012

W dniach 24 – 25 kwietnia w Nitrze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studentów poświęconej najnowszym postępom w rolnictwie oraz inżynierii mechanicznej i odnawialnym źródłom energii. Jedynym reprezentantem z Wydziału Inżynierii […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -