Archive for Sierpień, 2012

Wręczono nominacje nowym Dziekanom WIP
Ogłoszenia dla pracowników

Wręczono nominacje nowym Dziekanom WIP

W dniu 31 sierpnia br. w Sali Bocznej Senatu odbyło się uroczyste wręczenie nominacji wybranemu Rektorowi SGGW, prorektorom, dziekanom i prodziekanom. Nominację odebrał nowy Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, dr hab. […]

Tytuł “Promotora Energetyki Odnawialnej” dla prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego
Jubileusze i nagrody

Tytuł “Promotora Energetyki Odnawialnej” dla prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego

Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń zaszczytny tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” za 2010 r. przyznano  prof. dr hab. Andrzejowi Chochowskiemu ze Szkoły […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -