Archive for Wrzesień, 2012

„Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Jubileusze i nagrody

„Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 20-21 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr hab. Alojzego Skrobackiego. Patronat honorowy nad konferencją […]

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii
Laboratoria ZGE

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii

W latach 1999 – 2000 zespół naukowy Katedry Postaw Inżynierii SGGW pod kierownictwem profesora Andrzeja Chochowskiego wdrożył w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Budach Grabskich system odnawialnych źródeł do zasilania […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -