Archive for Styczeń, 2013

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia TRiL TEO ZIP ISB Technika Rolnicza i Leśna Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Sylabusy – studia niestacjonarne II stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia niestacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych II stopnia TEO ZIP TRiL   Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku […]

Sylabusy – studia niestacjonarne I stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia niestacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych I stopnia TEO ZIP TRiL Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (studia […]

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia TEO ZIP TRiL   Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna […]

„Technika-Energia-Środowisko” Kongres Służb Technicznych Przemysłu Spożywczego
Konferencje

„Technika-Energia-Środowisko” Kongres Służb Technicznych Przemysłu Spożywczego

W dniach 23-24 stycznia 2013 przy współudziale Wydziału Inżynierii Produkcji odbył się Kongres „Technika – Energia – Środowisko”. Do Warszawy zjechali specjaliści z mleczarni, zakładów mięsnych, browarów, rozlewni soków i […]

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”
Jubileusze i nagrody / Seminaria

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”

W dniu 16 stycznia 2013 r.  w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji w ramach III Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”  odbyło się spotkanie z Januszem Borkowskim – wybitnym praktykiem, twórcą i właścicielem […]

Prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz oraz dr hab. Tomasz Nurek wyróżnieni podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu
Jubileusze i nagrody

Prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz oraz dr hab. Tomasz Nurek wyróżnieni podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2013r. odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu oraz III Konferencja „Drogi do AgroSukcesu”.  Organizatorami wydarzenia byli: SGGW, Stowarzyszenie […]

dr inż. Krzysztof Kostyra – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Krzysztof Kostyra – postępowanie habilitacyjne

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki The effect of elements supporting breaking-up of maize plant material and quality silage Recenzenci:prof. dr hab. Edmund Dulcet – Uniwersytet […]

Odznaczenia dla pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji
Jubileusze i nagrody

Odznaczenia dla pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji

W dniu 10 stycznia 2013r. na uroczystym posiedzeniu Senatu, podczas uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa oraz dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW wręczono również […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -