Archive for Luty, 2013

System VMS z robotem udojowym DeLaval
Laboratoria KMRiL

System VMS z robotem udojowym DeLaval

System udojowy VMS zapewnia monitorowanie parametrów pracy robota udojowego podczas symulowanego doju. Składa się z robota udojowego (jednostki udojowej), układu zasilania podciśnieniem wyposażonego w pompę próżniową DVP-F 900 napędzaną silnikiem […]

Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt
Laboratoria KMRiL

Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt

Laboratorium jest wyposażone w automatyczną stację żywienia krów, szynowy wózek paszowy oraz instalację do karmienia drobiu i pojenia zwierząt. Stacja paszowa jest sterowana za pomocą komputera zaopatrzonego w program żywieniowy. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -