Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – TEO studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 50 pytań (obowiązują od semestru letniego 2012/13) Proszę podać główne założenia teorii predykcji. Co to jest prognoza? Proszę […]