Archive for Kwiecień, 2013

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2013”
Konferencje

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2013”

W dniach 24-25 kwietnia 2013 roku studenci naszego wydziału wzięli udział w Ogólnoukraińskiej studenckiej naukowo-technicznej konferencji „Pierwsze kroki w nauce – 2013” organizowanej przez Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Kamieńcu Podolskim razem […]

V Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs BHP

V Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 25 kwietnia 2013r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. […]

dr inż. Witold Zychowicz – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Witold Zychowicz – postępowanie habilitacyjne

Metoda określenia racjonalnej sieci dróg i składnic leśnych w wybranym obszarze leśnym Method of designing of wood harvesting systems derived from wood assortments flow rates Recenzenci:prof. dr hab. inż. Stanisław […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -