Archive for Czerwiec, 2013

Nasi partnerzy
Współpraca z przemysłem

Nasi partnerzy

W ramach działalności naukowej oraz dydaktycznej, Wydział Inżynierii Produkcji realizuje umowy o współpracy z uznanymi partnerami ze świata gospodarki. Od 2007 r. redakcja AGROmechaniki organizuje wraz z Wydziałem Inżynierii Produkcji […]

Dzień Wydziału i Międzynarodowa Konferencja Studentów 2013
Konferencje

Dzień Wydziału i Międzynarodowa Konferencja Studentów 2013

W dniach 21-22 maja 2013 roku odbyły się Dni Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Międzynarodowe Konferencje Naukowe Studentów W ramach tego wydarzenia 21 maja miała miejsce III Konferencja Menedżer XXI wieku […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -