Archive for Lipiec, 2013

dr inż. Ewa Piotrowska – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Ewa Piotrowska – postępowanie habilitacyjne

Zastępcza sieć cieplna wymiennika ciepła pracującego w stanach przejściowych The equivalent thermal network for heat exchanger working in the transient states Recenzenci:prof. Małgorzata Trojanowska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowieprof. Stanisław […]

dr inż. Jarosław Chlebowski – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Jarosław Chlebowski – postępowanie habilitacyjne

Obciążenia energetyczne zespołów roboczych sieczkarń polowych Energetic loads of the forage harvesters working units Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ślipek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowieprof. dr hab. Leszek Mieszalski – […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -