Archive for Wrzesień, 2013

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Publikacje

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został kolejny numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering). W numerze: BULIŃSKI J., SERGIEL L. Soil considerations in cultivation […]

Galeria zdjęć z lat 2013-14
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z lat 2013-14

Zapraszamy do oglądania wydziałowych zdjęć z lat 2013-14

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -