Archive for Październik, 2013

dr inż. Paweł Obstawski – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Paweł Obstawski – postępowanie habilitacyjne

Identyfikacja parametryczna w diagnostyce słonecznych instalacji grzewczych Parametric identification in solar heating installations diagnostics Recenzenci:prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu prof. dr hab. inż. […]

Seminaria

Warsztaty dla operatorów maszyn leśnych

Wraz z rozwojem maszyn i wprowadzaniem nowych technologii przy pozyskiwaniu drewna, z roku na rok zwiększa się ilość maszyn pracujących w lasach. Szacuje się, że w Polsce mamy już ok. […]

dr inż. Tomasz Nowakowski – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Tomasz Nowakowski – postępowanie habilitacyjne

Metoda oceny zapotrzebowania mocy do napędu zespołu tnącego przystawki do zbioru roślin energetycznych Recenzenci:prof. dr hab. Józef Szlachta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuprof. dr hab. inż. Jarosław Frączek, Uniwersytet Rolniczy w […]

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013-14
Inauguracja roku akademickiego

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013-14

2 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013/14, w czasie której nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie. Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród pracownikom […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -