Archive for Listopad, 2013

Laboratorium systemów fotowoltaicznych
Laboratoria ZGE

Laboratorium systemów fotowoltaicznych

Część plenerowa laboratorium obejmuje moduły fotowoltaiczne trzech odmian: monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz cienkowarstwowe, umieszczone na konstrukcji nośnej. Konstrukcja stanowi jednocześnie układ automatycznie śledzący azymut Słońca (śledzenie jednoosiowe) poprzez wykonanie 12-stu kroków. […]

VII Konferencja dla nauczycieli szkół rolniczych – 21-22 listopad 2013r.
Konferencje

VII Konferencja dla nauczycieli szkół rolniczych – 21-22 listopad 2013r.

W dniach 21-22 listopada 2013 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 164,  po raz siódmy odbyła się konferencja naukowo-techniczna dla nauczycieli rolniczych szkół średnich. Organizatorami […]

Podsumowanie I edycji płatnych staży
Seminaria

Podsumowanie I edycji płatnych staży

22 listopada 2013r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyło się panelowe spotkanie podsumowujące I edycję płatnych staży realizowanych w ramach projektu „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). 2. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe. 3. Typowe układy zasilania energią elektryczną […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) –  TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY Wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych obecnie i w 2020 r. Wpływ estrów na prace silnika […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Co to jest SPBT? Co określa audyt energetyczny budynku? Na czym polega ochrona cieplna budynku? Czym są mostki termiczne […]

Porozumienie o podwójnych dyplomach magisterskich (Double Degree)
Umowy o współpracy

Porozumienie o podwójnych dyplomach magisterskich (Double Degree)

6 listopada 2013r. w Kijowie podpisane zostało porozumienie między Instytutem Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences a Wydziałem Inżynierii Produkcji o podwójnych dyplomach magisterskich (Double Degree). […]

Jubileusz 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie
Jubileusze i nagrody

Jubileusz 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie

W dniach 4-7 listopada 2013 r. delegacja naszego Wydziału w składzie: dr hab. T. Nurek – dziekan WIP, prof. dr hab. A. Chochowski, dr hab. M. Gaworski, dr R. Sałat, […]

Randez-vous z Wydziałem Inżynierii Produkcji
Materiały promocyjne / Szkoły średnie

Randez-vous z Wydziałem Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w warszawie zaprasza do współpracy wszystkie Szkoły Średnie oferując uczniom zorganizowanie: Wykładów otwartych Wykładów tematycznych Wykłady połączone będą z prezentacją oraz zwiedzaniem Wydziału. W ramach wykładów […]

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce
Publikacje

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce

W inżynierii rolniczej i agrofizyce pomiary stanowią podstawę do zdobywania danych  wykorzystywanych zarówno w procesach modelowania jak i planowania eksperymentu. W podręczniku omówiono metody pomiarowe wybranych wielkości nieelektrycznych (pomiar temperatury, […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -