Archive for Grudzień, 2013

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Publikacje

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został kolejny numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering). Spis treści BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of wheel passage […]

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji w Centrum Nauki Kopernik
Ogłoszenia

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik zaprosiło studentów WIP do uczestnictwa w organizowanej 30 listopada 2013r. wystawie zatytułowanej Dzień Robotów. Prezentowana tam była przemysłowa linia produkcyjna z laboratorium sterowania Zakładu Gospodarki Energetycznej. Stanowiska […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -