Archive for Styczeń, 2014

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Inżynierii Produkcji
Zaplecze dydaktyczne

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie jako jedyny na Uczelni może pochwalić się posiadaniem własnego, wydzielonego terenu w całym kampusie SGGW. Wydział dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną i dostateczną badawczą, […]

Nabór na praktyki Erasmus+
Ogłoszenia dla studentów / Praktyki zawodowe / Studia wymienne

Nabór na praktyki Erasmus+

Studencie! Jeśli chcesz wziąć udział w praktykach Erasmus+ (2014/15), zgłoś się do Biura Współpracy Międzynarodowej w czasie trwania naboru. Twój wyjazd może się rozpocząć już od połowy lipca. Praktyka może […]

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego
Egzamin dyplomowy

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z regulaminem studiów SGGW w Warszawie oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do […]

Dyplom dla Wydziału Inżynierii Produkcji za Dzień Robotów w CNK
Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia

Dyplom dla Wydziału Inżynierii Produkcji za Dzień Robotów w CNK

Wydział Inżynierii Produkcji został uhonorowany Dyplomem Uznania za udział, entuzjazm i chęć dzielenia się ze zwiedzającymi pasją jaką jest robotyka. W Centrum Nauki Kopernik 30.11.2013 prezentowane były stanowiska laboratoryjne Zakładu […]

Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Zasady rozliczenia semestru i uzyskanie wpisu na semestr następny Rozliczenie semestru dokonywane jest na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -