Archive for Kwiecień, 2014

O nas w mediach

XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

VI edycja Konkursu o BHP
Dnia 24 kwietnia 2014r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs BHP

VI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 24 kwietnia 2014r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

O nas w mediach

Relacja z finału VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Relacja z finału VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych
Laboratoria ZGE

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych

W Zakładzie Gospodarki Energetycznej powstało na potrzeby naukowo-dydaktyczne laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych.   Pierwszy, zakończony, etap budowy to unikalne stanowisko do badań sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda. Układ termodynamiczny, hydrauliczny […]

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne
Ogłoszenia

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne uzyskał akceptację Dyrekcji Generalnej, otrzymując statut projektu strategicznego o zasięgu krajowym. Celem projektu jest budowa systemu dostępu do usług leśnych wysokiej jakości. W skład zespołu projektowego […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -