Archive for Maj, 2014

O nas w mediach

Relacja z Konferencji “3xE – Efekt cieplarniany, Energetyka, Ekonomia”

Relacja z Konferencji “3xE – Efekt cieplarniany, Energetyka, Ekonomia” zorganizowanej w ramach corocznego święta studentów – Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji 2014

II nabór w ramach projektu IAMONET-RU (wymiana z Rosją)
Ogłoszenia

II nabór w ramach projektu IAMONET-RU (wymiana z Rosją)

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że II nabór w ramach projektu IAMONET-RU będzie prowadzony do 30 czerwca 2014r. Procedura aplikacyjna: W II naborze w ramach projektu IAMONET-RU aplikacje należy wypełnić na […]

II Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji
Ogłoszenia dla studentów

II Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie zapraszają na  II Warsztaty Naukowe […]

Perspektywy rozwoju absolwenta WIP – seminarium Stanisława Wolskiego
Rozwój absolwenta / Seminaria

Perspektywy rozwoju absolwenta WIP – seminarium Stanisława Wolskiego

Serdecznie zapraszamy na seminarium dotyczące doświadczeń i perspektyw rozwoju absolwenta WIP z udziałem mgr inż. Stanisława Wolskiego, Dyrektora Serwisu John Deere Polska Sp. z o.o.

Spotkanie z kluczowymi pracodawcami współpracującymi z WIP
Współpraca z przemysłem

Spotkanie z kluczowymi pracodawcami współpracującymi z WIP

Podczas spotkania dyskutowano nad przybliżeniem efektów kształcenia do potrzeb rynku, aby studenci podczas procesu kształcenia mieli kontakt z przemysłem a w przyszłości by zwiększyć stopień zatrudnialności absolwentów.

Wizyta studentów z Iowa State University (USA)
Wizyty naukowe

Wizyta studentów z Iowa State University (USA)

W piątek 16 maja 2014 r. gościła na Wydziale Inżynierii Produkcji grupa studentów z Iowa State University (USA). Spotkanie na Wydziale zorganizował doktor Piotr Borowski, który oprowadził gości po Wydziale, […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -