Archive for Czerwiec, 2014

Kierunek Technologie Energii Odnawialnej w oczach studentów
Materiały promocyjne / Okiem studenta

Kierunek Technologie Energii Odnawialnej w oczach studentów

“Ten kierunek jest przyszłościowy i pewnie będzie otwarty rynek pracy…”     “…Studia to jest bajka, to jest coś pięknego. Są zabawy, imprezy, poznaje się ciekawych i interesujących ludzi. Zawiązują […]

Kierunek Technika Rolnicza i Leśna oczami studentów
Materiały promocyjne / Okiem studenta

Kierunek Technika Rolnicza i Leśna oczami studentów

“…studiuję TRiL – Technikę Rolniczą i Leśną. Od razu wiedziałem, że wybiorę ten kierunek…”   “…panuje bardzo fajna atmosfera na zajęciach. Prowadzący wiedzą co tam robią. To są ludzie na […]

Seminaria

System monitorowania stanu upraw rolnych z wykorzystaniem lekkich bezzałogowych statków powietrznych – UAV

W dniu 24 czerwca (wtorek) 2014 roku o godz. 9:15, na Wydziale Inżynierii Produkcji w sali 219 (budynek 21) odbędzie się seminarium naukowe, na którym referat wygłosi: mgr inż. Rafał […]

dr inż. Michał Sypuła – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Michał Sypuła – postępowanie habilitacyjne

Uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka Mechanical damage in potato tubers Recenzenci:Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieProf. dr hab. Norbert Marks, Uniwersytet Przyrodniczy w KrakowieProf. dr hab. Kazimierz Jabłoński, […]

dr inż. Adam Maciak – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Adam Maciak – postępowanie habilitacyjne

Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na przebieg procesu i wydajność skrawania drewna pilarką spalinową The impact of structural and operational factors on the process and performance of wood cutting with […]

Oferta pracy w firmie Metalbud Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Oferty pracy

Oferta pracy w firmie Metalbud Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

FIRMA    METALBUD NOWICKI  sp. z.o.o. (RAWA MAZOWIECKA) OFERUJE MIEJCE PRACY DLA ABSOLWENTA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI (szczególnie  po  kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji) lub studenta ostatniego roku studiów na tym kierunku […]

Dydaktyka

Standardy kształcenia i programy studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji

Standard kształcenia na Wydziale dla poszczególnych kierunków studiów: Standard TRiL Standard TEO Standard ZIP Plik ze standardem kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna […]

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
Ogłoszenia dla studentów

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 należy składać w Dziekanacie WIP do 15 września 2014 r. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium można znaleźć w rozporządzeniu Ministra […]

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych2-4.10.2014r.Kraków  Proponowany zakres tematyczny IX KKMU zachęca do spojrzenia na współczesne problemy nauki z perspektywy szeroko pojętej logistyki. Obecny dynamiczny jej rozwój realizowany jest na pograniczu […]

Metoda prognozowania wydajności maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego na podstawie cech uszkodzonej powierzchni leśnej
Seminaria

Metoda prognozowania wydajności maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego na podstawie cech uszkodzonej powierzchni leśnej

W dniu 10 czerwca (wtorek) 2014 roku o godz. 9:15, na Wydziale Inżynierii Produkcji w Auli im. prof. Józefa Kuczewskiego (budynek 18) odbędzie się seminarium naukowe, na którym referat wygłosi: […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -