Archive for Sierpień, 2014

Dla kandydatów

Przyjazne linki dla kandydatów na studia

Poniżej znajdują się szybkie linki do informacji zamieszczonych w internecie dla kandydatów na studia w SGGW

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2014/15
Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2014/15

We wrześniu 2014r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2014/15. Studia niestacjonarne I stopnia Przyjęcie kandydatów na studia niestacjonarne I […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -