Archive for Lipiec, 2015

Agencję ds. Badań Naukowych tworzy bazę ekspertów z zakresu programu HORYZONT 2020
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Agencję ds. Badań Naukowych tworzy bazę ekspertów z zakresu programu HORYZONT 2020

Agencję ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działająca przy Komisji Europejskiej, tworzy bazę ekspertów (wolontariuszy) z zakresu programu HORYZONT 2020 Województwo Mazowieckie od 2008 roku jest członkiem międzynarodowego […]

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla studentów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Termin składania wniosków w Dziekanacie WIP do 10 września 2015 roku. Kwestie przyznawania stypendiów ministra za […]

Nabór wniosków na konkurs Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility
Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków na konkurs Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility. Konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z […]

Zaproszenie na warsztaty dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zaproszenie na warsztaty dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej

Zapraszamy na Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020. Komisja Europejska (KE) wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców […]

Pierwszy egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy w ramach porozumienia o podwójnym dyplomie
Ogłoszenia / Studia wymienne

Pierwszy egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy w ramach porozumienia o podwójnym dyplomie

W dniu 8 lipca 2015r. odbył się pierwszy egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy   Rostyslava Batsenko, który pomyślnie ukończył studia magisterskie, kierunek technologie energii odnawialnej, specjalność: energetyka i automatyka biosystemów. W […]

Nabór wniosków w ramach 20. konkursu CORNET (COllective Research NETworking)
Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach 20. konkursu CORNET (COllective Research NETworking)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa nabór wniosków w ramach 20. konkursu CORNET (COllective Research NETworking). Adresaci konkursu: Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie […]

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta
Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta adresowanego do niemieckich uczonych planujących pobyt badawczy w Polsce. Informujemy, że rozpoczął się nabór […]

Nabór ekspertów do programu Granty na Granty
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór ekspertów do programu Granty na Granty

Wciąż poszukiwani są naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, którzy wyrażają chęć zarejestrowania się w bazie ekspertów programu Granty na Granty Rejestracja kandydatów na stronie https://gng.kpk.gov.pl/?page_id=26 Eksperci programu Granty na Granty […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -