Archive for Sierpień, 2015

Tydzień konsultacyjny wniosków do programu LIFE
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Tydzień konsultacyjny wniosków do programu LIFE

Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE (w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu

EUSBSR Seed Money Facility is calling for new project applications
Ogłoszenia dla pracowników

EUSBSR Seed Money Facility is calling for new project applications

The Nordic Council of Ministers as Priority Area Coordinators for the bioeconomy part of PA Bioeconomy-Agriculture, Forestry and Fisheries of the EUSBSR, would like to inform you that the EUSBSR […]

Bilat USA 2.0
Programy europejskie

Bilat USA 2.0

The Workshop on US Research Funding Opportunities for EU Researchers is organized as an activity of BILAT USA 2.0, a project funded by the European Union under FP7, with the […]

Ostatnie szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 7
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Ostatnie szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 7

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje ostatnie szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 7. W związku z trwającym naborem w ramach konkursu HARMONIA 7 Narodowego Centrum Nauki, uprzejmie informujemy, iż Biuro Międzynarodowych […]

Informacja dla przyjętych na pierwszy rok studiów 2015/16
Dla nowoprzyjętych / Ogłoszenia dla studentów

Informacja dla przyjętych na pierwszy rok studiów 2015/16

Gratulujemy Państwu wyboru jednego z kierunków na Wydziale Inżynierii Produkcji. Podział na grupy Informacja dotycząca podziału na grupy ćwiczeniowe i przypisania studentów do poszczególnych grup dostępna będzie w Dziekanacie Wydziału […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -