Ogłoszenia dla studentów

Mechanika płynów – dodatkowa grupa ćwiczeniowa

Utworzona została dodatkowa grupa ćwiczeniowa z Mechaniki płynów dla studentów studiów niestacjonarnych kierunek Technologie Energii Odnawialnej Zajęcia będą odbywać się w turnusie A, Centrum Wodne, niedziela, godz. 15.00-18.00