Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji

DZIEKAN WIP

dr hab. inż. Tomasz Nurek,
prof. SGGW
tel. +48 22 59 345 00 (09)
e-mail: tomasz_nurek@sggw.pl

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Marek Gaworski,
prof. SGGW
tel. +48 22 59 345 00 (02)
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

dr hab. inż. Bogdan Dróżdż
tel. +48 22 59 345 00 (07)
e-mail: bogdan_drozdz@sggw.pl


 

Poczet Dziekanów Wydziału

prof. dr hab. inż. Janusz Haman
Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej
01.09.1977 – 31.08.1981

prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis
Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej
01.09.1981 – 31.08.1987


 

prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik
Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej
01.09.1987 – 31.08.1993

prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki
Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej
01.09.1993 – 31.08.1999


prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz
Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej
01.09.1999 – 31.12.1999
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
01.01.2000 – 31.08.2005

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
01.09.2005 – 31.08.2012

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -