Komisje Wydziałowe

SKŁAD KOMISJI WYDZIAŁOWYCH W KADENCJI 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. NAUKI

 1. Dr hab. Ewa PIOTROWSKA – przewodnicząca
 2. Dr hab. inż. Tomasz Nurek
 3. Dr hab. inż. Marek Gaworski
 4. Prof. dr hab. Andrzej Chochowski
 5. Prof. dr hab. Aleksander Lisowski
 6. Prof. dr hab. Janusz Wojdalski
 7. Dr inż. Tomasz Bakoń
 8. Dr inż. Adam Świętochowski
 9. Mgr inż. Weronika Bazylak – przedstawicielka doktorantów

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

 1. Dr hab. inż. Witold ZYCHOWICZ – przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Bogdan Dróżdż
 3. Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
 4. Dr hab. inż. Adam Ekielski
 5. Dr hab. inż. Krzysztof Górnicki
 6. Dr hab. inż. Adam Maciak
 7. Dr hab. inż. Krzysztof Kostyra
 8. Dr hab. inż. Robert Sałat
 9. Dr inż. Dariusz Czekalski
 10. Mgr inż. Jacek Gębicki – przedstawiciel doktorantów
 11. Student ZiIP
 12. Student TEO
 13. Student ISB

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. OCENY PRACOWNIKÓW

 1. Prof. dr hab. Agnieszka KALETA – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Chochowski
 3. Prof. dr hab. Adam Kupczyk
 4. Dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
 5. Dr hab. inż. Marek Gaworski
 6. Dr hab. inż. Jędrzej Trajer
 7. Dr hab. inż. Zychowicz
 8. Dr inż. Tomasz Żelaziński

WYDZIAŁOWA KOMISJA HOSPITACYJNA

 1. Dr hab. inż. Monika ANISZEWSKA – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Adam Kupczyk
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Kaleta
 4. Dr hab. inż. Paweł Obstawski
 5. Dr hab. inż. Michał Sypuła
 6. Dr hab. inż. Jacek Klonowski
 7. Dr inż. Jan Skarżyński
 8. Dr inż. Jacek Skudlarski
 9. Dr inż. Mariusz Sojak
 10. Dr inż. Krzysztof Korpysz
 11. Dr inż. Jakub Gawron

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Dr hab. inż. Bogdan Dróżdż – przewodniczący
 2. Dr inż. Urszula Błuszkowska – sekretarz
 3. Dr inż. Michał Awtoniuk

KOMISJA DZIEKAŃSKA ds. PROMOCJI WYDZIAŁU

 1. Dr inż. Jacek SŁOMA
 2. Prof. dr hab. Janusz Wojdalski
 3. Dr hab. inż. Arkadiusz Gendek
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Kostyra
 5. Dr inż. Ewa Golisz
 6. Dr inż. Michał Awtoniuk
 7. Dr inż. Adam Strużyk
 8. Przedstawiciel doktorantów
 9. Przedstawiciel studentów ZiIP
 10. Przedstawiciel studentów TEO
 11. Przedstawiciel studentów ISB

KOMISJA DZIEKAŃSKA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. Dr inż. Piotr BOROWSKI – przewodniczący, pełnomocnik dziekana ds. Systemu zapewnienia jakości kształcenia
 2. Dr hab. inż. Bogdan Dróżdż
 3. Dr hab. inż. Jacek Klonowski
 4. Dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
 5. Dr inż. Anna Klepacka
 6. Dr inż. Krzysztof Korpysz
 7. Dr inż. Radosław Winiczenko
 8. Mgr inż. Katarzyna Botwińska
 9. Przedstawiciel studentów ZiIP
 10. Przedstawiciel studentów TEO
 11. Przedstawiciel studentów ISB

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 1. Dr hab. inż. Paweł OBSTAWSKI – przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Monika Aniszewska – z-ca przwodniczącego
 3. Dr inż. Jakub Gawron
 4. Halina Gugała
 5. Mgr inż. Ewa Tulska (st. dokt.)
 6. Justyna Kamut (student)

ZESPÓŁ DS. MONITORINGU I DOSKONALENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA
Dla kierunku Technika Rolnicza i Leśna

 1. dr hab. inż. Tomasz Nurek – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Witold Zychowicz
 3. dr hab. inż. Bogdan Dróżdż
 4. dr inż. Krzysztof Korpysz
 5. dr inż. Remigiusz Mruk
 6. mgr inż. Paulina Zdanowska – przedstawiciel doktorantów
 7. Miron Prystasz – przedstawiciel studentów

Dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 1. prof. dr hab. Małgorzata Jaros – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Stanisław Gach
 3. dr hab. inż. Marek Gaworski
 4. dr hab. inż. Witold Zychowicz
 5. dr inż. Tomasz Bakoń
 6. dr inż. Piotr Borowski
 7. mgr Natalia Kamińska – przedstawiciel doktorantów
 8. Kacper Sędek – przedstawiciel studentów

Dla kierunku Technologie Energii Odnawialnej

 1. dr inż. Dariusz Czekalski
 2. prof. dr hab. Andrzej Chochowski
 3. prof. dr hab. Aleksander Lisowski
 4. prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
 5. dr hab. inż. Arkadiusz Gendek
 6. dr inż. Remigiusz Mruk
 7. dr inż. Marek Wawer
 8. mgr inż. Piotr Skowroński – przedstawiciel doktorantów
 9. Iwona Książek – przedstawiciel studentów
NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Rada Wydziału, Komisje Wydziałowe, Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2012-16
353.8 KiB8.09.2016562
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -