Aktualności

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.
Bez kategorii

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.

Szanowni Studenci,zgodnie z zarządzeniem JM Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. przedstawiam harmonogram zajęć, dla których efekty uczenia się nie mogą zostać osiągnięte przy […]

Praktyki zawodowe
Bez kategorii

Praktyki zawodowe

Na stronie Praktyki zawodowe zostały zamieszczone aktualne informacje dotyczące odbywania praktyk w 2020 r.

Wesołych Świąt Wielkanocnych
Ogłoszenia

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. Zdrowia i pokoju życzą Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji   […]

Opłaty za akademik
Ogłoszenia dla studentów

Opłaty za akademik

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 41 Rektora Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie procedurytworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych w […]

Rekrutacja na staż do Mars Polska sp. z o.o.
Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja na staż do Mars Polska sp. z o.o.

Firma Mars Polska sp. z o. o. poszukuje studentów do atrakcyjnego programu stażowego w obszarze inżynierii produkcji. Nabór dotyczy:– Działu Utrzymania Ruchu (więcej informacji na stronie) – Działu Produkcji Mars Petcare […]

Kształcenie zdalne na uczelniach
Ogłoszenia

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni MNiSW przygotowało rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z […]

Języki  obce metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla studentów

Języki obce metodami zdalnymi

Realizacja zajęć z języków obcych Udostępniamy informację ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w sprawie realizacji zajęć.W okresie zawieszenia zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych realizacje proces kształcenia metodami zdalnymi, […]

Zajęcia metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla studentów Szanowni Studenci,Koordynatorzy większości realizowanych przedmiotów wyrazili gotowość do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Sposób oraz zakres realizacji jest różny i zależy głównie […]

Zajęcia metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla pracowników

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla prowadzących Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne metodami zdalnymi. Szczególną uwagę proszę zwrócić na potrzebę dokumentowania zarówno […]

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu
Ogłoszenia

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu

Zgodnie z decyzją JM Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni w dniach od 26 marca do 10 kwietnia zmienia się organizacja pracy Dziekanatu. W tym okresie praca Dziekanatu odbywa się w […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -