Aktualności

Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń do przygotowywania pasz

Laboratorium dysponuje śrutownikiem walcowym, rozdrabniaczem uniwersalnym, przesiewaczem mechanicznym oraz suszarkami służącymi do określenia wilgotności ziarna i pasz. W laboratorium można przygotowywać śrutę zbożową i określać jej właściwości fizyczne oraz wyznaczać […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium pozyskiwania mleka

W laboratorium znajdują się dwa pełnowymiarowe stanowiska hali udojowej typu „tandem” firmy DeLaval, wyposażonymi w najnowsze urządzenia udojowe. Stanowiskowe kontrolery doju wraz z zespołami zaworów i pulsatorami elektronicznymi umieszczone są […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań opryskiwaczy

Laboratorium badań opryskiwaczy jest wyposażone w: stacjonarny opryskiwacz, stół rowkowy Hardi Spray Scanner, stanowisko do pomiaru rozpylonych kropel cieczy i komputerowy system do wizualizacji i pomiarów strumienia cieczy wytwarzanego przez […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań narzędzi uprawowych

Laboratorium badań narzędzi uprawowych umożliwia przeprowadzenie badań zapotrzebowania energetycznego przez pełnowymiarowe narzędzia i maszyny uprawowe oraz na wizualizację realizowanego przez nie procesu roboczego. Pozwala także na analizę zjawisk oddziaływania na […]

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

I ETAP BUDOWY Niezwykle trudne warunki lokalowe Wydziału skłoniły władze dziekańskie do podjęcia starań o poprawę warunków pracy i studiowania. Dziekan Wydziału doc. dr hab. inż. Jerzy Więsik wspólnie z […]

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W 1977 roku, wraz z powołaniem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, został utworzony Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którym od początku do 31 stycznia 1989 roku kierował prof. dr hab. […]

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Konferencje

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W dniach 14-15 września 1999 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Badania maszyn i urządzeń rolniczych” zorganizowana z okazji Jubileuszu X-lecia Katedry Maszyn Rolniczych. Przybyłych gości i uczestników konferencji powitał kierownik […]

Międznarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie w energetyce”. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Międznarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie w energetyce”. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca

W dniu 24 września 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie w energetyce” organizowana z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca. Tematyka poruszona podczas konferencji dotyczyła nowych […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leśnictwie polskim”
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leśnictwie polskim”

W dniach 19 i 20 września 2007 roku odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leśnictwie polskim” zorganizowana z okazji 50-lecia Zakładu Mechanizacji Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Procesy Produkcyjne w Leśnictwie – Technika, Technologia, Organizacja”
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Procesy Produkcyjne w Leśnictwie – Technika, Technologia, Organizacja”

W dniu 21.06.2005 roku z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Jerzego Więsika odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem „Procesy produkcyjne w leśnictwie – technika, technologia, […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -