Pełnomocnicy Dziekana Wydziału

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
W KADENCJI 2016-2020

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. SYTEMU DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dr inż. Piotr Borowski
tel. 22 59 345 57

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. PRAKTYK
Dr inż. Jan Skarżyński
tel. 22 59 345 17

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. KONTAKTÓW Z ABSOLWENTAMI
Dr hab. inż. Szymon Głowacki
tel. 22 59 346 16

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. PROGRAMU WYMIANY STUDENTÓW ERASMUS i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Dr. inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin
tel. 22 59 345 36

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. INFORMATYZACJI WIP I REDAKCJI STRONY WWW
Dr hab. inż. Arkadiusz Gendek
tel. 22 59 345 13

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. ZASILANIA DANYMI SYSTEMU POL-on
Dr hab. inż. Jan Kamiński
tel. 22 59 345 37

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. TECHNICZNYCH
Janusz Snopko
tel. 22 59 345 25

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW WIP
Dr hab. inż. Szymon Głowacki
tel. 22 59 346 16

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO MENEDŻER
Dr inż. Anna Maria Klepacka
tel. 22 59 345 71

Przedstawiciel WIP w Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi
Dr  hab. inż. Krzysztof Kostyra
tel. 22 59 345 33

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
Janusz Snopko
tel. 22 59 345 25

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds.  WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
Dr inż. Karol Tucki
tel. 22 59 345 78

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds.  organizacji konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie oraz konferencji dla nauczycieli
Dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
tel. 22 59 345 32

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds.  POTWIERDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (PEU)
Dr inż. Krzysztof Korpysz
tel. 22 59 346 07

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds.  UNIWERSYTETU OTWARTEGO
Dr hab. inż. Adam Maciak
tel. 22 59 345 19

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ODPOWIEDZIALNY ZA UKŁADANIE PLANÓW ZAJĘĆ
Dr inż. Andrzej Bryś
tel. 22 59 346 09

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds.  programu podwójnego dyplomu i kontaktów z uczelniami w Ukrainie
Mgr inż. Joanna Aleksiejuk
tel. 22 59 346 00

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Rada Wydziału, Komisje Wydziałowe, Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2012-16
353.8 KiB8.09.2016600
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -