Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w kadencji 2016-2020

 • dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW – Dziekan
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gach
 • prof. dr hab. Małgorzata Jaros
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta
 • prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski
 • dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Jacek Klonowski, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Monika Aniszewska
 • dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
 • dr hab. inż. Bogdan Dróżdż
 • dr hab. inż. Adam Ekielski
 • dr hab. inż. Jan Kamiński
 • dr hab. inż. Krzysztof Kostyra
 • dr hab. inż. Adam Maciak
 • dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
 • dr hab. inż. Paweł Obstawski
 • dr hab. inż. Ewa Piotrowska
 • dr hab. inż. Robert Sałat
 • dr hab. inż. Michał Sypuła
 • dr hab. inż. Witold Zychowicz
 • dr inż. Andrzej Bryś
 • dr inż. Dariusz Czekalski
 • dr inż. Szymon Głowacki
 • dr inż. Ewa Golisz
 • dr inż. Monika Janaszek-Mańkowska
 • dr inż. Krzysztof Korpysz
 • dr inż. Remigiusz Mruk
 • dr inż. Jacek Słoma
 • dr inż. Radosław Winiczenko
 • dr. inż. Tomasz Bakoń
 • dr inż. Tomasz Żelaziński
 • Krystyna Bondaruk (prac. inż.-tech)
 • Małgorzata Kamińska (prac. inż.-tech)
 • mgr inż. Weronika Bazylak (doktorant)
 • Konrad Czapla (student)
 • Magda Kopyra (student)
 • Izabela Kostweicz (student)
 • Małgorzata Pajor (student)
 • Marcjanna Redel (student)
 • Natalia Roman (student)
 • Magdalena Surała (student)
 • Grażyna Szmajda (student)
 • Aneta Rater (student)
 • Marcin Szmit (student)
 • dr inż. Jacek Skudlarski (głos doradczy, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Rada Wydziału, Komisje Wydziałowe, Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2012-16
353.8 KiB8.09.2016562

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -