Samorząd studentów WIP

Samorząd Studentów WIP
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Budynek 21, pokój 108
e-mail: wip_samorzad@sggw.pl

Członkowie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WIP

Przewodnicząca Samorządu
Magdalena Piętka
e-mail: magdallenapietka@gmail.com
tel.: 667 147 944

Zastępca Przewodniczącego Samorządu
Kamil Kłudka
e-mail: kamil@agrospec.pl
tel.: 665 417 745

Sekretarz Samorządu
Magdalena Surała
e-mail: magdalenasurala@gmail.com
tel.: 502 228 369

W budynku 21 w sali 109 Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie dostępna jest czytelnia WIP. Studenci mogą w niej spędzić wolny czas między zajęciami, zapoznać się z prasą fachową lub wykorzystać wolny czas na naukę.

W budynku jest możliwość korzstania z bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez sieć WiFi.

hasło dostępu: WIP_net#2009@21st

Drugi router Wi-Fi z wolnym dostępem do internetu został uruchomiony w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa – na piętrze w budynku nr 18.

Standard sieci: b/g/n
Nazwa sieci: ZML_free_wifi_net
Dostęp: wolny, nie wymaga hasła
Zasięg: piętro w budynku 18, w zależności od siły sygnału – ławeczki przed prawym wejściem do budynku, inne kondygnacje

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -