Usługi

Stacja Kontroli Pojazdów

PodstawowaStacja  Kontroli  Pojazdów  WX/072/Pul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawabudynek nr 20  Stacja prowadzi usługi  badania stanu technicznego pojazdów(przedłużanie ważności dowodów rejestracyjnych) Obowiązują ceny urzędowe:Rozp. Min. Infrastruktury Dz.U. 223 poz. 2261 z […]