Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (ang. Interreg Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap […]