Post Tagged with: "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

Podpisywanie umów oraz szkolenie z BHP dla I roku studiów niestacjonarnych
Ogłoszenia dla studentów

Podpisywanie umów oraz szkolenie z BHP dla I roku studiów niestacjonarnych

Dla studentów I roku studiów niestacjonarnych zorganizowane zostanie szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Termin szkolenia: 16.10.2015r. (piątek) godz. 18.30 – 20.00, Aula WIP, bud. 18 Obecność na szkoleniu […]

Szkolenie z zasad BHP dla I roku studiów niestacjonarnych
Ogłoszenia dla studentów

Szkolenie z zasad BHP dla I roku studiów niestacjonarnych

Dla studentów I roku studiów niestacjonarnych zorganizowane zostanie szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Terminy szkoleń: 7 listopada 2014r. (piątek), godzina 18.30, budynek 18, Aula WIP kierunek:  zarządzanie i […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -