Ogłoszenia

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik zaprosiło studentów WIP do uczestnictwa w organizowanej 30 listopada 2013r. wystawie zatytułowanej Dzień Robotów. Prezentowana tam była przemysłowa linia produkcyjna z laboratorium sterowania Zakładu Gospodarki Energetycznej. Stanowiska […]