Post Tagged with: "dni wydziału"

Dni Wydziału 2012 oraz Konferencja Menedżer XXI wieku
Konferencje / Okiem studenta

Dni Wydziału 2012 oraz Konferencja Menedżer XXI wieku

W dniach 22-23 maja 2012 roku odbyły się Dni Wydziału Inżynierii Produkcji. W ramach tego wydarzenia 22 maja miała miejsce II Konferencja Menedżer XXI wieku oraz XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa […]

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”
Konferencje / Okiem studenta

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji” odbyła się 25 maja 2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło […]

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010
Okiem studenta

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010

Elementem tradycji Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji jest zorganizowanie przez Samorząd Studentów Ogniska Wydziałowego, połączonego z wieloma konkursami, wspólną zabawą w rytm muzyki oraz innymi studenckimi atrakcjami. Do późnych godzin nocnych […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -