Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji

DZIEKAN WIP dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW tel. +48 22 59 345 00 (09) e-mail: tomasz_nurek@sggw.pl Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW tel. +48 […]