Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji

DZIEKAN WIP dr hab. inż. Bogdan Dróżdżtel. +48 22 59 345 00 (07)e-mail: bogdan_drozdz@sggw.pl   Prodziekan dr inż. Michał Awtoniuktel. +48 22 59 345 00 (07)e-mail: michal_awtoniuk@sggw.pl   Poczet Dziekanów […]