Post Tagged with: "Egzamin"

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność systemy techniczne i informatyczne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność systemy techniczne i informatyczne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Inżynieria Systemów Biotechnicznych Specjalność: systemy techniczne i informatyczne Scharakteryzować pojęcie model matematyczny. Wymienić rodzaje modułów wykorzystywanych w sterownikach PLC Podać różnice pomiędzy wydajnością teoretyczną a praktyczną […]

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność eksploatacja maszyn i pojazdów
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność eksploatacja maszyn i pojazdów

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Inżynieria Systemów Biotechnicznych Specjalność: eksploatacja maszyn i pojazdów Scharakteryzować promieniowanie mikrofalowe. Omówić zastosowanie w przemyśle spożywczym. Wymienić rodzaje obróbki drewna cięciem, czym się różnią? Na czym […]

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB przedmioty ogólne i kierunkowe
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB przedmioty ogólne i kierunkowe

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Inżynieria Systemów Biotechnicznych Przedmioty ogólne i kierunkowe Jaki wpływ wywiera węgiel na strukturę i własności stali węglowych? Omówić pojęcie agroekologia i wyjaśnić co to jest agroekosystem? […]

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKIZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI(obowiązują od marca 2017r.) Specjalizacja – Zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa Scharakteryzuj źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Omów istotę i narzędzia analizy finansowej przedsiębiorstw. […]

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKIZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 47 pytań Analiza mikrootoczenia i otoczenia konkurencyjne przedsiębiorstwa. Charakterystyka pojęć rozmytych. Co oznacza pojęcie błędu ex ente i ex […]

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 Omówić podstawowe składowe systemów energetycznych (elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego) i ich funkcje. Omówić […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TEO studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy / Egzaminy i zaliczenia

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TEO studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STUDIA NIESTACJONARNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Co to jest SPBT? Co określa audyt energetyczny budynku? Na czym polega ochrona cieplna budynku? Czym […]

Maszynoznawstwo rolnicze – zaliczenie poprawkowe
Egzaminy i zaliczenia / Ogłoszenia dla studentów

Maszynoznawstwo rolnicze – zaliczenie poprawkowe

Zaliczenie poprawkowe z Maszynoznawstwa rolniczego dla studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Technika Rolnicza i Leśna, semestr IV. Poprawa z Maszynoznawstwa rolniczego odbędzie się 19 września 2014r. (piątek) o godz. 10.00 […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). 2. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe. 3. Typowe układy zasilania energią elektryczną […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) –  TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY Wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych obecnie i w 2020 r. Wpływ estrów na prace silnika […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -