Jubileusze i nagrody

Tytuł “Promotora Energetyki Odnawialnej” dla prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego

Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń zaszczytny tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” za 2010 r. przyznano  prof. dr hab. Andrzejowi Chochowskiemu ze Szkoły […]