Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERANet-LAC

Uruchomiony został wniosków w ramach konkursu ERANet-LAC (partnerstwo z krajami Am. Łacińskiej) ERANet-LAC jest siecią współpracy Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) w zakresie innowacji […]