Post Tagged with: "Fundacja"

Granty dla zespołów badawczych kierowanych przez młodych doktorów
Ogłoszenia dla pracowników

Granty dla zespołów badawczych kierowanych przez młodych doktorów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje o możliwości uzyskania grantów w programie “FIRST TEAM”. Granty przeznaczone są dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających […]

Nagroda imienia Artura Rojszczaka przyznawana młodym naukowcom
Ogłoszenia dla pracowników

Nagroda imienia Artura Rojszczaka przyznawana młodym naukowcom

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwunasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. […]

Nabór wniosków w programie TEAM
Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków w programie TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w programie “TEAM”. Do 15.03.2016 r. trwa nabór wniosków w programie TEAM. Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R w projektach […]

Nabór wniosków na “Międzynarodowe Agendy Badawcze”
Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków na “Międzynarodowe Agendy Badawcze”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków na “Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w […]

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta
Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta adresowanego do niemieckich uczonych planujących pobyt badawczy w Polsce. Informujemy, że rozpoczął się nabór […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -