Post Tagged with: "HARMONIA"

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 10
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 10

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z konkursu HARMONIA 10, które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w Sali 102 bud. 7 (I piętro) – Wydział Nauk Ekonomicznych. […]

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje ostatnie szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 8. Przypominamy, iż w najbliższy wtorek, 21 czerwca o godz.11.15, w Centrum Wodnym, odbędzie się szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA […]

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje ostatnie szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 8. W związku z planowym ogłoszeniem, przez Narodowe Centrum Nauki, konkursu HARMONIA 8, Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje szkolenie […]

Składanie wniosków o finansowanie kosztów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Składanie wniosków o finansowanie kosztów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie kosztów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej Wniosek może zostać złożony do […]

Możliwość ubiegania się o środki z budżetu nauki
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Możliwość ubiegania się o środki z budżetu nauki

Istnieje możliwość ubiegania się o środki z budżetu nauki m.in.na wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu. Dofinansowanie dotyczy projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW). Nowe regulacje […]

Ostatnie szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 7
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Ostatnie szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 7

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje ostatnie szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 7. W związku z trwającym naborem w ramach konkursu HARMONIA 7 Narodowego Centrum Nauki, uprzejmie informujemy, iż Biuro Międzynarodowych […]

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 7
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 7

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje kolejne szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 7. Środki w konkursie HARMONIA przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych […]

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 7
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 7

W związku z ogłoszeniem konkursu HARMONIA 7 Narodowego Centrum Nauki, uprzejmie informujemy, iż Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje kolejne szkolenie dotyczące zasad konkursu. Szkolenie poprowadzone zostanie przez panią Martę Dybiec […]

Szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki
Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCN

Szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki. Środki w konkursie HARMONIA przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegających współfinansowaniu z […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -