Post Tagged with: "KMRiL"

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

I ETAP BUDOWY Niezwykle trudne warunki lokalowe Wydziału skłoniły władze dziekańskie do podjęcia starań o poprawę warunków pracy i studiowania. Dziekan Wydziału doc. dr hab. inż. Jerzy Więsik wspólnie z […]

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W 1977 roku, wraz z powołaniem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, został utworzony Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którym od początku do 31 stycznia 1989 roku kierował prof. dr hab. […]

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Konferencje

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W dniach 14-15 września 1999 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja “Badania maszyn i urządzeń rolniczych” zorganizowana z okazji Jubileuszu X-lecia Katedry Maszyn Rolniczych. Przybyłych gości i uczestników konferencji powitał kierownik […]

KMRiL

Zakład Mechanizacji Leśnictwa

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Witold Zychowicz ul. Nowoursynowska 164 02-787 Warszawa budynek 18 tel. (22) 59 345 23 fax. (22) 59 345 12 e-mail: zml@sggw.pl Pracownicy Historia Zakładu Rozwój […]

KMRiL

Zakład Maszyn Rolniczych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jarosław Chlebowski ul. Nowoursynowska 16402-787 Warszawabudynek 18tel. (22) 59 345 11fax: (22) 59 345 14e-mail: zmr@sggw.pl Pracownicy Tematyka badań Rozwój naukowy Publikacje Laboratoria dr hab. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -