Post Tagged with: "koło naukowe"

Przedstawiciele MKN Menedżer uczestniczyli w „Reaktywacji”
Okiem studenta

Przedstawiciele MKN Menedżer uczestniczyli w „Reaktywacji”

Przedstawiciele Międzywydziałowego Koła Naukowego Menedżer uczestniczyli w „Reaktywacji” 27 października 2016 r. przedstawicie MKN Menedżer wraz z opiekunem Koła – Doktor Anną Marią Klepacką, mieli przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu „Reaktywacja”, […]

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”
Koła naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”

Opiekun:dr inż. Anna Maria Klepackae-mail: anna_klepacka@sggw.pl Programowe cele Koła Naukowego „Menedżer”Cele statutowe Koła Naukowego „Menedżer”: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów; pogłębianie wiedzy o ekonomii menedżerskiej i handlu; prowadzenie prac badawczych […]

Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Celem działalności Koła Naukowego WIP jest poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu mechanizacji rolnictwa i leśnictwa, zarządzania w sektorze rolnym i leśnym oraz energetyki lokalnej. Swoje zadania koło realizuje […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -