Post Tagged with: "laboratoria"

Laboratoria ZPNT

Laboratorium analiz fizycznych

Laboratorium przeznaczone do badania i analizy fizycznych właściwości zjawisk i materiałów biologicznych. W laboratorium znajduje się pięć stanowisk badawczo-pomiarowych, na których prowadzone są badania i analizy, dotyczące fizycznych właściwości zjawisk […]

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych
Laboratoria ZGE

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych

W Zakładzie Gospodarki Energetycznej powstało na potrzeby naukowo-dydaktyczne laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych.   Pierwszy, zakończony, etap budowy to unikalne stanowisko do badań sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda. Układ termodynamiczny, hydrauliczny […]

Laboratorium systemów fotowoltaicznych
Laboratoria ZGE

Laboratorium systemów fotowoltaicznych

Część plenerowa laboratorium obejmuje moduły fotowoltaiczne trzech odmian: monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz cienkowarstwowe, umieszczone na konstrukcji nośnej. Konstrukcja stanowi jednocześnie układ automatycznie śledzący azymut Słońca (śledzenie jednoosiowe) poprzez wykonanie 12-stu kroków. […]

System VMS z robotem udojowym DeLaval
Laboratoria KMRiL

System VMS z robotem udojowym DeLaval

System udojowy VMS zapewnia monitorowanie parametrów pracy robota udojowego podczas symulowanego doju. Składa się z robota udojowego (jednostki udojowej), układu zasilania podciśnieniem wyposażonego w pompę próżniową DVP-F 900 napędzaną silnikiem […]

Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt
Laboratoria KMRiL

Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt

Laboratorium jest wyposażone w automatyczną stację żywienia krów, szynowy wózek paszowy oraz instalację do karmienia drobiu i pojenia zwierząt. Stacja paszowa jest sterowana za pomocą komputera zaopatrzonego w program żywieniowy. […]

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii
Laboratoria ZGE

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii

W latach 1999 – 2000 zespół naukowy Katedry Postaw Inżynierii SGGW pod kierownictwem profesora Andrzeja Chochowskiego wdrożył w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Budach Grabskich system odnawialnych źródeł do zasilania […]

Otwarcie Centrum Szkoleniowego Robota Udojowego DeLaval VMS
Współpraca z przemysłem

Otwarcie Centrum Szkoleniowego Robota Udojowego DeLaval VMS

31 maja 2012 roku w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie otwarte zostało pierwsze w Polsce Centrum Szkoleniowe Robota Udojowego DeLaval VMS, poprzedzone seminarium nt. „Automatyzacja technologii pozyskiwania […]

Otwarcie Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji
Materiały promocyjne / Współpraca z przemysłem

Otwarcie Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji

10 stycznia2012 roku w sali Historii Wydziału im. T. Nowackiego odbyło się tradycyjne spotkanie pracowników Wydziału z władzami Dziekańskimi oraz Rektorskimi poprzedzone otwarciem nowoczesnego Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji. Po wykładzie […]

Otwarcie laboratorium ze stanowiskiem do zadawania pasz i pojenia zwierząt
Ogłoszenia

Otwarcie laboratorium ze stanowiskiem do zadawania pasz i pojenia zwierząt

W Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych uruchonione zostało laboratorium ze stanowiskiem do zadawania pasz i pojenia zwierząt. Stanowisko będzie wykorzystywane w działalności naukowej Katedry oraz na zajęciach ze studentami Wydziału […]

Laboratorium sterowników PLC
Laboratoria ZGE

Laboratorium sterowników PLC

Laboratorium sterowników PLC dysponuje w chwili obecnej 4 stanowiskami wyposażonymi w zestawy programator + sterownik PLC + obiekt dydaktyczny. Zainstalowano dwa typy sterowników PLC produkowanych przez wiodące na świecie firmy: […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -