Post Tagged with: "Mobilność Plus"

Nabór wniosków do V edycji programu “Mobilność Plus”
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór wniosków do V edycji programu “Mobilność Plus”

Sekcja  Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach konkursu “Mobilność Plus” – V edycja. W ramach programu jednostki naukowe mogą otrzymać środki na finansowanie pobytu naukowców w […]

Nabór wniosków do IV edycji programu “Mobilność Plus”
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór wniosków do IV edycji programu “Mobilność Plus”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu „Mobilność Plus”. W ramach programu jednostki naukowe mogą otrzymać środki na finansowanie pobytu naukowców w zagranicznych ośrodkach naukowych […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -