Post Tagged with: "nekrolog"

Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Haman
Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Haman

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Haman. Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziekan Wydziału […]

Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis
Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis. Doktor Honoris Causa UR w Krakowie, Profesor Honorowy UWM w Olsztynie. Emerytowany nauczyciel […]

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Małgorzata Kamińska
Ogłoszenia

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Małgorzata Kamińska

Z prawdziwym żalem oraz poczuciem przedwczesnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Drogiej Koleżanki Małgorzaty Kamińskiej zmarłej w dniu 27 stycznia 2019r. Ze głębokim smutkiem żegnamy wieloletniego pracownika naszego Wydziału, […]

Zmarł prof. dr hab inż. Jan Pabis
Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab inż. Jan Pabis

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 czerwca 2017 roku zmarł prof. dr hab. inż. JAN PABIS Emerytowany wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Wybitny specjalista w zakresie suszarnictwa […]

Zmarł doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski
Ogłoszenia

Zmarł doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 stycznia 2015 roku zmarł doc. dr inż. JERZY DMITREWSKI Emerytowany wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Wybitny specjalista w zakresie kompleksowej mechanizacji […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -