Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Oferta DAAD w ramach programu wspierania kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy naukowej w ramach programu wspierania kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-2017. […]