Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Tydzień konsultacyjny wniosków do programu LIFE

Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE (w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu