Post Tagged with: "projekty badawcze"

Projekty badawcze KOIP

Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolnych

07 listopada 2007 roku rozpoczęła się realizacja projektu rozwojowego pt. „Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolnych”, nr R1003703, finansowanego ze środków Ministerstwo Nauki […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym

16 września 2008 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego promotorskiego N N509 290535, pt. „Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KMRiL

Wpływ dodatkowych elementów toporowego zespołu tnącego na rozdrabnianie ziaren i roślin kukurydzy zbieranej na kiszonkę

18 maja 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego własnego pt. „Wpływ dodatkowych elementów toporowego zespołu tnącego na rozdrabnianie ziaren i roślin kukurydzy zbieranej na kiszonkę”, nr N502 006 32/0677, […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -